X

Turvallista seuratoimintaa – tietosuoja-asiat huomioitu

myClub ottaa teknisesti GDPR:n tietoturva- ja tietosuojavaatimukset huomioon urheiluseuran puolesta ja kehittää menetelmiä, joilla urheiluseura voi ottaa toiminnassaan sisäänrakennetusti huomioon EUn tietosuoja-asetuksen vaatimuksia myClub-asiakkaana.

Tietosuoja-asetuksen noudattaminen sisäänrakennetusti

Taikala Oy ja myClub on urheiluseurojen tukena, jotta myClubin asiakasseurat voivat noudattaa tietosuoja-asetusta. Seurat voivat 100%:sti luottaa siihen, että myClubin kehityksessä, muutoksissa ja päivityksissä ollaan alusta asti huomioitu ja tullaan jatkossakin huomioimaan tietosuoja-asiat. Taikalassa tietosuojaorganisaatio vastaa yrityksen tietosuojan hallintajärjestelmästä, johon kuuluu muun muassa tietosuojapolitiikka, tietosuojariskien hallinta ja riskirekisterit, tietosuojaselosteet, henkilökuntaohjeistus, tietoturvavarmennus ja tietosuojaloukkaukset. myClub-tiimi on siis hyvin koulutettua ja perillä tietosuojasta ja sen tärkeydestä. Tietosuoja on keskeinen tekijä aina, kun myClubia kehitetään AWS (Amazon Web Services) palvelukeskuksessa, jossa myClubin sovelluspalvelimet sijaitsevat. Näille erittäin turvallisille ja EU:n alueella sijaitseville palvelimille pääsevät vain nimetyt myClub-tiimin jäsenet, jotka kehittävät myClub-järjestelmää.

Urheiluseurat voivat siis olla turvallisin mielin: myClubin kehitystoimenpiteet hoidetaan aina turvallisessa ympäristössä. Seurojen ei tarvitse hankkia uutta ohjelmistotuotetta tai lisäosia myClubiin tietosuojan varmistamiseksi, sillä tietosuoja on myClubissa sisäänrakennettua. myClubissa otetaan teknisesti huomioon urheiluseuran puolesta tietosuojavaatimukset

Lue lisää:

Miksi urheiluseurojen tulee noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta?

GDPR on täällä – onko seurasi valmis?