Gladius Kyrkslätt rf rekommenderar

Gladius Kyrkslätt rf har ett mångsidigt utbud inom verksamheten för främjandet av simkunnighet och vattengymnastik i form av olika kurser och intressegrupper. Gladius Kyrkslätt rf tog i bruk myClub på våren 2011.

”Det var enkelt att ta i bruk myClub eftersom systemet är logiskt och användarvänligt. Upprätthållandet av medlemsinformationen och faktureringen var lätt att få hanterlig och enkel. Det underlättar vår växande förening att systemet tillåter flera huvudanvändare och att medlemmarna kan updatera sin information själva.”

”Dessutom har våra kunder tyckt att det är enkelt att anmäla sig till våra evenemang och att det är lätt att hitta sin egen information. Vi har också tagit i bruk medlemskort som kan skrivas ut direkt ur medlemsregistret. I helhet har myClub underlättat vårt administrativa arbete märkbart. ”

Tiina-Maria Österberg
Kursansvarig, Gladius Kyrkslätt rf

Tilläggsinformation: Gladius Kyrkslätt rf