Porvoo Aikikai rf rekommenderar varmt

Porvoo Aikikai rf använder myClub för att upprätthålla medlemsregistret, uppfölja deltagaraktiviteten, informering av medlemmar och fakturering. I medlemsinformationen finns också information om medlemmens bältesgrad och aikidoförsäkringens giltighetstid.

Vi funderade länge på att byta vårt medlemsregister mot ett nytt internetbaserat system och nu efter en månads användning av myClub kan vi konstatera att vi funderade för länge!
myClub har visat sig vara ett otroligt lätt och användarvänligt medlemsregister.

Medlemsregistret
Nu kan medlemmarna själva upprätthålla sina kontaktuppgifter vilket gör att medlemsregistret hålls uppdaterat.
Eftersom tränaren markerar träningsdeltagarna i myClub kan medlemmarna följa med sin träningsaktivitet och föreningen får samtidigt värdefull statistik över deltagarantal.

Aikidobältesgraderna upprätthålls av Finlands Aikidoförening i bältesgradregistret. Eftersom juniorerna har mellangrader i bältesgraderna och dessa inte upprätthålls av Finlands Aikidoförening är det egna registret nödvändigt. Med myClub kan vi ersätta vårt tidigare bältesgradregister. Samtidigt ser också medlemmarna själva sin senaste bältesgrad, när den tagits och vilken domare som godkänt bältesgraden.

Föreningens interna meddelanden
Information som gäller endast medlemmar kan riktas till rätt grupp (juniorer, motionsaikido, tränare etc) med hjälp av myClubs e-postinformering. Administrativa dokument som tex styrelsens mötesprotokoll, kommer till medlemmarnas kännedom via medlemsregistret och behöver inte sättas ut på föreningens internetsidor till allas påseende.

Fakturering
Tidigare tog fakturering och kontroll av betalningar oskäligt mycket tid. Att rikta betalningar till rätt medlem krävde ofta detektivarbete, speciellt hos juniorer där betalaren och utövaren inte är den samma… och betalningarna kunde komma flera månader försent. Nu riktas de referensbelagda betalningarna till rätt fakturor halvautomatiskt med en datakörning, och uppföljning av betalningar sker med lätthet. Minskningen i arbetsbördan är otrolig eftersom skickandet fakturor, för hela föreningens medlems- och träningsavgifter, till utövare (och vårdnadshavare) sker på under en halv timme.

Saku Ohtonen
Ordförande, Porvoo Aikikai rf
Porvoo Aikikai rf med ca 80 medlemmer grundades 2004 och fungerar i Borgå.
Porvoo Aikikai håller träningar för 9 – 13 åriga juniorer, över 13 åriga unga och vuxna samt motionsaikikai, där den äldsta medlemmen är 70 år.

Träningar hålls varje dag i den nya fina dojon på adressen Mästarvägen 23. Porvoo Aikikai håller årligen över 300 ledda träningar där det utförs över 4000 övningar.

Porvoo Aikikai tar emot nya medlemmar året runt till grundteknikgruppen.

Tilläggsinformation: www.porvooaikikai.com