Rauman Taekwondo rekommenderar myClub-tjänsten

myClub-tjänsten har varit till hjälp i många saker…
 1. tidigare gjordes anmärkningar på närvarolistor som måste samlas in från flera ställen och överföras till en dator. Nu får jag in närvaroinformationen på datorn direkt och inget papper behövs.
  Dessutom kan jag redan i förväg se vem som kommer till träningen och vid behov ändra på träningen innan jag är på plats.

 2. tidigare måste jag öppna datorn hemma för att kolla en medlems information, tex telefonnummer.
  Nu kan jag var som helst med mobiltelefonen kolla föreningens medlemmars information och till och med ändra informationen. Och bäst av allt, jag behöver inte upprätthålla medlemmarnas information eftersom de kan göra det själva.

 3. tidigare sköttes faktureringen kontant eller med bankgirolappar som man måste komma ihåg att dela ut när man sågs.
  Nu skickar jag fakturan med några klick i myClub och programmet påminner både tränarna och medlemmen om fakturan är obetald.

 4. tidigare gavs hela terminens träningstider på papper till varje deltagare. Pappret tappades lätt bort.
  Nu kan deltagarna se träningstider och –platser på nätet. Det är enkelt att göra ändringar och informationen når deltagarna.

Lista kunde bli ännu längre…

Till slut kan ännu tilläggas att tjänsten dessutom är fördelaktig och tjänstens upprätthållare lyssnar på förbättringsförslag.

Sami Kiikola
Huvudtränare, Rauman Taekwondo
Rauman Taekwondo grundades 1995 och har idag ca 50 medlemmar.

Tilläggsinformation: Rauman Taekwondo