X

Tietosuojaseloste

Päivitetty 5.7.2016

1. Rekisterinpitäjä

Taikala Oy

Y-tunnus: 2254831-7

Osoite: Linnoitustie 4A, 02600 Espoo

Sähköposti: support@myclub.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Taikala Oy

Osoite: Linnoitustie 4A, 02600 Espoo

support@myclub.fi

3. Rekisterin nimi

myClub-palvelu (www.myclub.fi)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

myClub-palvelussa ylläpidetään urheiluseurojen ja vapaa-ajan yhteisöjen jäsen- ja asiakastietoja ja mahdollistetaan myClub-palvelujen toiminta urheiluseuroille ja vapaa-ajan yhteisöille kuten jäsenhallinta, maksujen hallinta, ilmoittautumisten hallinta, tiedotteiden hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, läsnäoloseuranta,käyttäjätunnistus ja toiminnan tilastointi.

Tietoja säilytetään Urheiluseuran tai vapaa-ajan yhteisön myClub-asiakassuhteen jatkumisen ajan. Urheiluseuran tai vapaa-ajan yhteisön myClub-asiakassuhteen päättyessä kaikki tiedot kyseisestä yhteisöstä poistetaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua palvelusuhteen päättymisestä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä seuraavia tietoja ja tietotyyppejä.

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Syntymäaika
  • Sukupuoli
  • Yhteystiedot
  • Tiedot rekisteröidyn myClub-palvelukäytön asetuksista
  • Rekisteröidyn jäsenyyteen liittyviä tietoja
  • Tiedot tapahtumiin osallistumisesta
  • Tiedot luoduista laskuista ja maksusuorituksista
  • Rekisteröidyn palvelun käyttöoikeuksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi palvelun käyttäjistä ne tiedot, jotka myClub-palvelun käyttäjät itse syöttävät palveluun.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Mikäli myClub-asiakas hyödyntää myClub-lisäpalveluita kuten verkkolaskut, verkkomaksut, perintäpalvelut voidaan seuraavia tietoja luovuttaa myClub-yhteistyökumppaneille vain kyseisen palvelun suorittamista varten: Jäsenen etunimi, sukunimi tai huoltajan etunimi, sukunimi, jäsenen yhteystiedot, laskutukseen liittyvät tiedot.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

myClub-palvelun (www.myclub.fi) rekisterin tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen.

myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.

Rekisteröidyllä henkilöllä on pääsy järjestelmään tallennettuihin omiin tietoihinsa. Lisäksi järjestelmässä voidaan määritellä käyttöoikeuksia rajaten käyttöoikeus kattamaan organisaatio-osia ja ominaisuuksia, jotka kuuluvat toimihenkilön asialliseen toimen piiriin. Tällaisia oikeuksia on pääkäyttäjä, tilinhoitaja, valmentajan ja apuvalmentajan käyttöoikeus (oma yhteisö). Lisäksi ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy järjestelmään palvelun ylläpito- ja tukitoimia varten (myClub-palveluntarjoaja)

Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollisuus sisäänkirjautua myClub-jäsentiliinsä ja tarkastaa omat tietonsa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on mahdollisuus sisäänkirjautua myClub-jäsentiliinsä ja tarkistaa omat tietonsa.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

13. Evästeiden käyttö palvelussa

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer-selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämien sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Mainonnan kohdentaminen

Sivustolla voidaan käyttää Google AdWords Remarketing –palvelua mainonnan kohdentamiseksi perustuen aikaisempaan vierailuusi myClub-sivustolla. Palvelua käytetään myClub-palvelun markkinoimiseen. Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla tietokoneellesi ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste. Voit kieltää mainonnan kohdentamisen Network Advertising Initiative –internetsivulla, muokkaamalla asetuksia Google-mainosvalinnat -internetsivulla tai estämällä evästeet.

Verkkosivustojen kävijäseuranta

myClub-palvelu käyttää verkkosivujen Google Analytics -palveluja kävijäseurantaan, kerätäkseen anonyymejä tilastoja Sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa ja kehittää myClub-palvelua.