X

Käyttöehdot

Päivitetty 5.7.2016

Palvelun tarjoaja

 • Taikala Oy
 • Y-Tunnus: 2254831-7
 • Osoite: Linnoitustie 4A, 02600 ESPOO
 • Sähköposti: myynti@taikala.fi

Palvelun tilaaja

Palvelun tilaaja on tilauksessa ilmoitettu urheiluseura tai vapaa-ajan yhteisö sekä yhteisön yhteyshenkilö (pääkäyttäjä). Palvelun tilaajan tulee ilmoittaa laskutusyhteystietojensa muuttumisesta palvelun tarjoajalle ilman aiheetonta viivytystä. Palvelun tilaaja voi päivittää laskutusyhteystietojaan myClub-palvelun kautta, jolloin tiedot päivittyvät suoraan eikä muutoksia tällöin tarvitse erikseen ilmoittaa (“Asetukset->Yleiset” kohta “Laskutustiedot myClub-palveluntarjoajalle”).

Käyttäjä

Käyttäjä on henkilö, jolle on myönnetty käyttöoikeus myClub-palveluun.

Palvelun kuvaus

myClub on urheilu- ja vapaa-ajan yhteisöjen sähköinen jäsenpalvelu, jonka avulla yhteisö hallinnoi jäsen- ja asiakasrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää. myClub tarjoaa yhteisön johdolle kattavia tilastoja ja raportteja yhteisön toiminnasta.

Yhteisön jäsen voi myClubin avulla ylläpitää helposti yhteystietojaan, vastaanottaa tiedotteita ja laskuja, ilmoittautua yhteisön tapahtumiin sekä seurata omaa aktiivisuuttaan.

Palvelun hinnat ja maksuehto

Palvelun tarjoaja veloittaa Palvelun tilaajaa voimassa olevan hintalistan mukaisesti.

Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan tuotteen tai palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

Maksuehto on 7 pv laskun päivämäärästä. Mikäli maksu viivästyy, on Taikala Oy:llä oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolain mukainen viivästyskorko sekä kohtuulliset perimiskulut.

Palvelusopimuksen voimassaolo

Kun myClub-palvelua koskeva tilaus on saatu, Palvelun tarjoaja lähettää Palvelun tilaajalle tilausvahvistuksen tilatusta palvelusta sähköpostitse. Tilausvahvistus antaa Palvelun tilaajalle käyttöoikeuden ko. palveluun. Palvelun tarjoajalla on oikeus hylätä Palvelun tilaajan tekemä tilaus.

Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.

Palvelusopimuksen irtisanominen

Palvelun tilaajan puolelta irtisanomisaika on (1) päivä. Käyttöoikeuden irtisanominen ei oikeuta hyvitykseen jäljellä olevista maksetuista myClub-tekstiviesteistä. Palvelun tarjoajan puolelta irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.

Palvelusopimuksen purkaminen

Palvelun tarjoajalla on oikeus purkaa käyttöoikeus, mikäli Palvelun tilaaja ei ole palvelun käyttöönoton jälkeen suorittanut siitä kertyneitä maksuja, eikä niitä ole häneltä saatu perityksi kohtuullisessa ajassa. Palvelun käyttöoikeus päättyy tällöin välittömästi ilman erillistä ilmoitusta. Palvelun tilaajan järjestelmätiedot poistetaan kuuden (6) kuukauden kuluessa palvelun päättymisestä. Palvelu voidaan kytkeä takaisin käyttöön Palvelun tilaajan suoritettua maksamattomat maksut ja niiden perinnästä aiheutuneet kulut, jos järjestelmätietoja ei ole poistettu.

Palvelun tarjoajalla on oikeus purkaa käyttöoikeus tilanteissa, joissa ilmenee syytä epäillä, että Palvelun tilaaja tai Käyttäjä

 • Rikkoo henkilötietolakia
 • Väärinkäyttää myClubin viestiominaisuuksia esimerkiksi lähettämällä sopimattomia tai säädyttömiä tekstiviestejä tai sähköposteja kolmansille osapuolille tai muutoin
 • Ylikuormittaa Palvelua siten että Palvelun käyttö estyy muilta Käyttäjillä
 • Väärinkäyttää tai luo virheitä tai ongelmia myClub palvelussa aiheuttaakseen ongelmia muille Käyttäjille, Palvelulle tai Taikala Oy:lle
 • Muuten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa muille Käyttäjille, Palvelulle tai Taikala Oy:lle; tai
 • Rikkoo näitä Käyttöehtoja.

Oikeudet

myClub on Palvelun tilaajan ja Käyttäjien saatavilla näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tilaaja ja Käyttäjät sitoutuvat näiden Käyttöehtojen noudattamiseen käyttötilin luomisprosessin aikana (rekisteröityminen) sekä palvelun käyttämisen yhteydessä.

Kaikki myClub:iin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat yksinoikeudella Taikala Oy:lle tai kolmansille oikeudenomistajille. Käyttäjille ei miltään osin siirretä tai myönnetä immateriaalioikeuksia näiden Käyttöehtojen perusteella.

Henkilötiedot

Palvelun tarjoaja takaa, että Palvelun tarjoajan tietojenkäsittelyprosessissa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja näiden Käyttöehtojen säännöksiä. Palvelun tarjoaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja ainoastaan Palvelun toimittamista varten.

Käyttöoikeuden siirtäminen

Palvelun tilaajalla tai Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palvelun tarjoajan suostumusta siirtää tämän palvelun käyttöoikeutta edelleen. Palvelun tarjoajalla on oikeus siirtää tämän palvelun tarjoaminen kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä palvelun Palvelun tilaajalle.

Palvelun keskeytykset

Palvelun tarjoaja varaa oikeuden oman harkinnan mukaisesti rajoituksetta keskeyttää Palvelun toimittamisen ja estää Käyttäjiltä tilapäisesti pääsyn Palveluun palvelupäivitysten, Force Majeure – tapahtumien (kuten esimerkiksi julkisessa liikenteessä, tietoliikenneverkoissa tai energiavaroissa taikka edellä mainittujen jakelussa esiintyvien häiriötilanteiden, sodan, levottomuuksien, terroristi-iskujen, toimivaltaisten siviili- tai sotilasviranomaisten antamien lakien tai määräysten, lakkojen, työsulkujen, tulipalojen, tulvien, luonnonmullistusten tai muiden palvelun toimittajan vaikutusvallan ulkopuolella olevien syiden vuoksi) tai muiden sellaisten syiden vuoksi, jotka voivat tilapäisesti estää Palvelun toimittamisen tai jotka voivat edellyttää Palvelun keskeyttämistä.

Muutokset Palveluun

Palvelun tarjoajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa myClub-palvelun ominaisuuksia ja palveluja.

Palvelun tarjoaja varaa rajoittamattoman oikeuden oman harkinnan mukaan tehdä muutoksia myClub:iin, sen sisältöön ja ominaisuuksiin milloin tahansa. Kaikista merkittävistä muutoksista palveluun tiedotetaan Käyttäjille myClub www-sivustolla (www.myclub.fi).

Palvelun Tarjoaja viestinnän välittäjänä

myClub-palvelussa on ominaisuuksia kuten tiedotteiden lähetys sähköpostilla tai tekstiviestillä, tapahtumiin, tiedotteisiin ja keskusteluun kommentointi, jotka edellyttää Palvelun Tarjoajan toimivan viestinnän välittäjänä.

Käyttäjä ja/tai Palvelun Tilaaja hyväksyy, että Palvelun tarjoaja saa käsitellä sähköisiä viestejä ja välitystietoja toteuttaakseen seuraavat käsittelytoiminnot 1) Käsittely viestinnän välittämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi 2) Käsittely laskutusta varten 3) Käsittely teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi 4) Käsittely teknistä kehittämistä varten 5) Käsittely markkinointia varten 6) Käsittely tilastollista analyysia varten 7) Käsittelyoikeus väärinkäytöstapauksissa

1) Käsittely viestinnän välittämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi

Palvelun Tilaajan toimihenkilöt voivat lähettää tiedotteita sähköpostilla tai tekstiviestinä Palvelun Tilaajan Käyttäjille. Seuraavat välitystiedot tallennetaan järjestelmään: viestin lähetystapa, lähetysosoite, otsikko, sisältö ja vastaanottajat. Vain Palvelun Tilaajan viestin lähettävä toimihenkilö voi tarkastella viestiä tai viestiluonnosta jälkikäteen ja esimerkiksi kopioida viestin viestipohjaksi uudelle viestille. Välitystiedot tallennetaan enintään kuuden kuukauden ajan Palvelun Tilaajan asiakassuhteen päättymisestä.

2) Käsittely laskutusta varten

Tekstiviestipalvelu on myClub-palvelussa maksullinen lisäpalvelu. Palvelun Tilaajan hyödyntäessä tekstiviestipalvelua tallennetaan tekstiviestien lähetysmäärät järjestelmään laskutusta varten. Laskun määräytymiseen liittyviä tietoja säilytetään enintään kuuden kuukauden ajan Palvelun Tilaajan asiakassuhteen päättymisestä.

Käsiteltävät välitystiedot: Palvelun Tilaajan tunnus, viestin tunnus, viestityyppi, lähetysosoite, lähettäjän tunnus, tekstiviestien määrä, lähetysaika

3) Käsittely teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi

Palvelun Tarjoaja selvittää viestien välitysongelmia, jos Palvelun Tilaaja tai Käyttäjä raportoi ongelmista, Palvelun Tarjoaja poistaa automaattisesti lähetysosoitteet, jotka sähköpostipalvelin raportoi virheelliseksi.

4) Käsittely teknistä kehittämistä varten

Palvelun Tarjoajalla on oikeus kehittää palvelun toimintoja, suorituskykyä ja käytettävyyttä.

5) Käsittely markkinointia varten

Palvelun Tarjoaja voi käsitellä välitystietoja omien palvelujen markkinoimiseksi kuitenkin siten että Käyttäjä voi  erikseen antaa luvan tai peruuttaa luvan suoraan myClub-tililtään.

6) Käsittely tilastollista analyysia varten

Palvelun Tarjoaja voi käsitellä välitystietoja automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tilastollista analyysia varten. Analyysista ei voida tunnistaa yksittäistä luonnollista henkilöä.

7) Käsittelyoikeus väärinkäytöstapauksissa

Palvelun Tarjoajalla on oikeus käsitellä välitystietoja väärinkäytösten havaitsemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi.

Muutokset Käyttöehtoihin

Palvelun tarjoaja varaa rajoituksettoman oikeuden oman harkinnan mukaan tehdä muutoksia näihin Käyttöehtoihin milloin tahansa.

Muutoksista Käyttöehtoihin tiedotetaan Käyttäjille myClub www-sivustolla (www.myclub.fi)

Erimielisyydet

Käyttöoikeutta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos yhteisissä neuvotteluissa ei päästä tulokseen, käyttöoikeudesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Asiakaspalvelu

Käyttäjä voi antaa palautetta “anna meille palautetta” -linkin kautta.

Muut ehdot

Palvelun tarjoaja ei takaa, että myClub toimii virheettömästi tai ongelmitta. Palvelun tarjoaja huomioi kuitenkin Palvelun tilaajalta ja käyttäjiltä saadun palautteen ja Palvelun tarjoaja on sitoutunut tekemään parhaansa korjatakseen myClub-palvelussa käytön yhteydessä mahdollisesti ilmenevät virheet ja ongelmat.

Palvelu tarjotaan Käyttäjille sellaisena kuin se on. Palvelun tarjoaja ei myönnä takuita myClub:ille, sen saatavuudelle, laadulle, käytettävyydelle tai soveltuvuudelle. Palvelun tarjoaja kieltäytyy nimenomaisesti kaikesta korvausvastuusta (mukaan lukien menetetystä liikevoitosta, liiketoiminnan keskeytymisestä tai liiketoiminnallisen tiedon hukkumisesta aiheutuneen vahingon korvaamisesta, taikka muun luonteeltaan taloudellisen vahingon korvaamisesta, edellä mainittuihin kuitenkaan rajoittumatta) perustuen myClub:in käyttämiseen tai käytön estymiseen.

Palvelun tarjoaja ei myöskään hyväksy mitään vastuuta kolmansien osapuolten viestintäverkkoyhteyksistä tai Palvelun tilaajan tai Käyttäjien omista käyttöympäristöistä, jotka ovat tarpeen myClub-palvelun käyttämiseksi, vaan edellä mainitut asiat kuuluvat kaikilta osin Palvelun tilaajan ja Käyttäjien yksinomaisen vastuun piiriin.

Palvelun tarjoaja ei vastaa palvelun Käyttäjien myClub-palveluun tuottaman materiaalin sisällöstä, tekijänoikeuksista eikä toimivuudesta.

Käyttäjien tulee kohdella heidän myClub-käyttötunnuksiaan ja salasanojaan huolellisesti ja pidättäytyä paljastamasta edellä mainittuja ulkopuolisille henkilöille. Käyttäjät ovat vastuussa kaikesta heidän henkilökohtaisilla tunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta myClub-käytöstä.

Käyttöympäristö

 • Tietokone web-selaimella ja internetyhteydellä
 • Matkapuhelin web-selaimella ja tiedonsiirtoyhteydellä