Webinaari: myClubin hyödyt ja ominaisuudet 30 minuutissa. Ilmoittaudu nyt!

Jäsenrekisteri

myClubissa seuran jäsenet ylläpitävät omia tietojaan kirjautumalla palveluun mobiilisovelluksella tai selaimella. Jäsenrekisterin hallinta on toimihenkilöille vaivatonta ja tietosuoja-asioiden (GDPR) noudattaminen onnistuu sisäänrakennetusti.

Helppo jäsenhallinta on seuratoiminnan kivijalka

Tunne asiakkaasi ja ymmärrä kokonaisuus aina ajanmukaisella jäsenrekisterillä. Jäsenrekisteri mukautuu helposti pienien ja suurien seurojen tarpeisiin. myClubissa seuran jäsenet ylläpitävät omia tietojaan kirjautumalla palveluun mobiilisovelluksella tai selaimella. Jäsenrekisterin hallinta on toimihenkilöille vaivatonta ja tietosuoja-asioiden (GDPR) noudattaminen onnistuu sisäänrakennetusti.

Asiakastutkimuksen mukaan helppo jäsenhallinta on myClubin paras ja tärkein ominaisuus! Ajantasaisen ja helpon jäsenhallinnan avulla seuran hallinnointi ja muut tehtävät (laskutus, ilmoittautumisten hallinta, tapahtumahallinta, viestintä) onnistuvat vaivatta.

 • Henkilökohtainen jäsensivu ja -sovellus harrastajien tukena
 • Tehokas jäsenten etsintä ja suodatus
 • Käyttöoikeudet organisaation eri toimijoille
 • Vapaasti määriteltävät ja monipuoliset jäsenkentät
 • Seuran toimintaan rekisteröityminen vaivattomasti verkossa
 • Aikaa säästävät ja työtä helpottavat massatoiminnot
 • Kattavat jäsenraportit
 • Älykkäät, automaattisesti päivittyvät jäsenlistat
 • Jäsentietojen tuonti ja vienti tiedostoon
 • Jäsenkorttien tulostus
 • Tietojen liittäminen seuran verkkosivuille

Seuran toimintaan mukautuva organisaatiorakenne

myClubissa jäsenrekisterin tiedot ja seuran ryhmärakenne räätälöidään aina seuran rakenteen ja tarpeiden mukaan. Selvää on, että esimerkiksi joukkue- ja yksilölajeilla seuran organisaatiorakenteet eroavat usein toisistaan, ja jäseniltä voidaan tarvita erilaisia tietoja. Tämä on huomioitu myClubissa tarkasti. Organisaatio voidaan rakentaa niin pienille kuin suurille seuroille huomioiden joukkueet, ryhmät, jaokset ym. Toiminnan muuttuessa organisaatiorakennetta voidaan helposti muokata.

“Yleisesti digitaalisista palveluista myClub on kyllä helpoimpia ja selkeimpiä, joten sen hyödyntäminen seuratyössä onnistuu helposti,” - Saipa Salibandy

“Tärkeää on, että kaikki jäseniä koskevat tiedot löytyvät samasta paikasta” - Espoon Tapiot

“Panos-tuottosuhde on kunnossa” – Helsingin Jokerit

“Yhteystiedot pysyvät hyvin ajan tasalla, kun jäsenemme itse käyvät ne päivittämässä myClubissa” - FC HAKA

(Video) “Kaikki mokatkin on helppo korjata.” – HAC

(Video) “Kaikki tieto on hallitusti turvallisessa paikassa.” – TPS Salibandy

Henkilökohtainen jäsensivu ja -sovellus harrastajien tukena

myClub on koko yhteisöä aktivoiva palvelu. Parasta palvelua harrastajille, perheille ja seuran toimihenkilöille tuottaa harrastajan oma Jäsensivusto ja/tai maksuton Mobiilisovellus, josta mm. seuran ajankohtaiset tapahtumat ja tiedot ovat kätevästi saatavilla.

Jäsenet voivat itse liittyä seuraan ja päivittää toimihenkilöiden pyytämät tiedot myClubissa, jolloin jäsenrekisteri on aina ajan tasalla. Ajanmukaisesta rekisteristä toimihenkilö voi hakea jäseniä nopeasti käteviä ja monipuolisia suodattimia käyttämällä.

Tehokas jäsenten etsintä ja suodatus

myClubissa tietojen etsintä ja suodatus on äärimmäisen helppoa ja tehokasta. Toimihenkilö voi rakentaa omia jäsensuodatuksiaan näppärästi, jolloin mm. kohdennettu viestintä, laskutus ja jäsenkorttien tulostus on äärimmäisen helppoa. Tietoja voi suodattaa seuran määrittämien jäsenkenttien, harrastajien läsnäolojen tai ilmoittautumisten, sekä muiden järjestelmätietojen perusteella. Toimihenkilö voi myös tallentaa omia suosikkisuodattimiaan pikalinkeiksi henkilökohtaiseen käyttöön, jolloin toistuvien ja säännölllisten hakujen suorittaminen on entistäkin helpompaa, ja monimutkaisetkin haut löytyvät muutamalla klikkauksella.

Käyttöoikeudet organisaation eri toimijoille

myClubissa voidaan eri vastuuhenkilöille rajata käyttöoikeuksia valittuihin organisaation osiin tai ryhmiin halutuilla valtuuksilla. Toimihenkilövastuita voidaan jakaa helposti useammille henkilöille eri osa-alueisiin. Esimerkiksi joukkueenjohtaja voi hoitaa oman joukkueensa viestinnän, rahastonhoitaja laskutuksen ja valmentaja voi suunnitella harjoituskalenterin. Apuvalmentaja huolehtii läsnäoloseurannasta, seuran toiminnanjohtaja jäsenlaskutuksesta ja kurssivastaava hallinnoi seuran kurssi-ilmoittautumisia.

Vapaasti määriteltävät ja monipuoliset jäsenkentät

Seura voi määrittää vapaasti omaan toimintaansa sopivat jäsenkentät, eli mitä tietoja seura haluaa jäsenrekisteriin tallentaa. Lisäksi jäsenkentille voidaan määrittää erilaisia käyttötiloja. Seura voi esimerkiksi edellyttää kentän täyttämisen, jotta jäsen voi käyttää järjestelmää, tai kenttä voi olla vapaaehtoinen. Dynaamisesti muutettavilla jäsenkentillä saadaan tehokkaasti ja nopeasti kerättyä jäsenistöltä seuran toiminnan johtamiseen tarpeelliset ja ajanmukaiset tiedot.

Jokainen toimihenkilö voi räätälöidä jäsenlistaukseen omaan tehtävään tarvittavat Jäsenkenttä-sarakkeet haluttuun järjestykseen. Näin työtilassa on vain omaan tehtävään tarvittavat tiedot juuri siinä järjestyksessä kuin itse haluaa.

Seuran toimintaan rekisteröityminen vaivattomasti verkossa

myClubissa voit mahdollistaa harrastajille seuran toimintaan ilmoittautumisen seuran verkkosivuilla tai vaikkapa sähköpostilinkin kautta. Harrastaja voi rekisteröityä suoraan haluttuun ryhmään tai joukkueeseen. Toimihenkilöiltä säästyy paljon vaivaa, ja harrastajalle voidaan tietosuojalain mukaisesti sisäänrakennetusti informoida seuran tietosuojaseloste ja hyväksyttää myös mahdolliset seuran säännöt rekisteröitymisen yhteydessä.

Aikaa säästävät ja työtä helpottavat massatoiminnot

Kun toimihenkilö on suodattanut näkyviin jäsenlistassa haluamansa henkilöt, voidaan massatoiminnoilla suorittaa nopeasti toimintoja kuten valittujen jäsenten muokkaaminen, siirtäminen tai poistaminen ryhmästä, sähköpostin tai SMS-viestin lähetys, jäsenkortin tulostus ja laskuttaminen. Massatoimintojen käyttö tehostaa merkittävästi jäsenhallintaan liittyviä toimintoja.

Kattavat jäsenraportit

myClub tarjoaa kattavat raportit seuran, ryhmien tai joukkueiden jäsenistöstä, jäsenten aktiivisuudesta, organisaation ryhmien jäsenmääristä, ikä- ja sukupuolijakaumista ja jäsenten kotipaikkakunnista. Seura voi hyödyntää raportteja oman toimintansa kehittämiseen tai sidosryhmäraportointiin.

Älykkäät, automaattisesti päivittyvät jäsenlistat

Kokoelmat-ominaisuuden avulla toimihenkilöt voivat luoda, hallita ja hyödyntää jäsenlistoja päivittäisessä toiminnassa monipuolisesti kuin retkeilijä linkkuveistä. Kokoelmat tekevät jäsenlistojen käsittelystä vaivatonta. Ne mahdollistavat älykkään tallennuksen käyttäen suodatinmäärityksiä, jolloin luodut listat päivitetään automaattisesti tai ne voidaan koota valikoiduista jäsenistä. Listojen ansiosta seuralla on aina käsissään ajantasainen ja relevantti tieto, olipa kyseessä liittoraportointi, syntymäpäiväonnittelut, valmentajaviestintä tai jäsenseuranta.

Helpompaa perheiden huomioimista seurassa - hallinta, viestintä, laskutus

Perheominaisuuden avulla toimihenkilöt voivat yhdistää jäseniä perheeksi, jolloin perhehallinta, viestintä ja laskutus sujuvoituvat. Käyttäen älykkäitä suodattimia, toimihenkilöt voivat hahmottaa paremmin perhesuhteita seurassa ja mahdollistaa myös perhealennukset laskutuksessa.

Jäsenkorttien tulostus

myClubissa kaikilla jäsenillä on oma jäsenkortti, jossa on yksilöllinen QR-kooditunniste. Jäsenkortit voidaan tulostaa pdf-tiedostoiksi, joista voidaan tehdä esim. laminoidut, paperiset tai muoviset jäsenkortit. Jäsenkortti näkyy myös digitaalisena jäsenen omassa sovelluksessa tai jäsensivuilla. Jäsenkorttia voidaan hyödyntää mm. läsnäoloseurannassa, jossa ohjaaja tai valmentaja voi vahvistaa harrastajien läsnäolot helposti ja nopeasti lukemalla jäsenkortin QR-koodin myClub-Coach mobiilisovelluksella.

Jäsentietojen tuonti ja vienti tiedostoon

Jäsentietojen tuonti

Jäsentietoja voidaan syöttää myClubiin monin eri tavoin. Jäseniä voidaan syöttää käsin järjestelmään toimihenkilön toimesta, jäsen voi rekisteröidä suoraan verkkosivuilta omat tietonsa tai seuran pääkäyttäjä voi ladata jäsentiedot suoraan myClubiin tiedostosta. Tätä ominaisuutta voi käyttää myClubin käyttöönoton yhteydessä sekä tilanteissa jolloin halutaan kerralla lisätä suuri määrä jäseniä myClubiin.

Jäsentietojen vienti tiedostoon

Toimihenkilö voi helposti viedä tarvittavia tietoja tiedostoon raportointia tai jatkokäsittelyä varten. Tiedostoon vietävät sarakkeet ja niiden järjestys voidaan määritellä, jolloin luotava tiedosto on juuri sellainen kuin toimihenkilö haluaa ilman mitään ylimääräistä.

Tietojen liittäminen seuran verkkosivuille

Ainutlaatuisten myClubin Julkaisujen avulla myClubin tietoja voidaan liittää seuran verkkosivuille ja ne päivittyvät reaaliaikaisesti, kun myClubissa tehdään muutoksia. Näin tietojen ylläpitäminen seuran verkkosivuilla on minimaalista, koska tiedot päivittyvät dynaamisesti ja ajanmukaisesti aina myClubista oikein ja tietosuojalakia (GDPR) noudattaen.

Jäsenlistat

Toimihenkilö voi määritellä jäsenlistajulkaisuja, jotka voidaan liittää ja sisällyttää seuran kotisivuille. Julkaisuille voidaan antaa valintakriteerejä, joiden perusteella esimerkiksi vain halutulla jäsentasolla olevat jäsenet näytetään julkaisussa. Julkaisun jakaminen seuran verkkosivulla onnistuu helposti kopiomalla julkaisun HTML-koodi ja liittämällä se halutun sivuston HTML-koodiin. Jäsenlistajulkaisuja voi käyttää esimerkiksi pelaajien, maalivahtien ja toimihenkilöiden esittelyssä.

Kun julkaisua muutetaan, muutokset tulevat automaattisesti voimaan web-sivuille, joissa julkaisu on liitettynä. HTML-koodia ei siis tarvitse liittää vanhalle julkaisulle uudelleen vaan muutokset ovat voimassa web-sivustolla heti.

Sisäänkirjautuminen ja rekisteröinti

Toimihenkilö voi määritellä kirjautumisjulkaisun, joka voidaan liittää seuran omalle web-sivustolle kopioimalla julkaisun HTML-koodi web-sivuston HTML-koodin sekaan. Näin seuran jäsenet pääsevät kirjautumaan tai rekisteröitymään myClubiin kätevästi suoraan seuran kotisivulta.

Kun julkaisua muutetaan, muutokset tulevat automaattisesti voimaan web-sivuille, joissa julkaisu on liitettynä. HTML-koodia ei siis tarvitse liittää vanhalle julkaisulle uudelleen vaan muutokset ovat voimassa web-sivustolla heti.

Sisäänkirjautuminen ja rekisteröinti

Toimihenkilö voi määritellä kirjautumisjulkaisun, joka voidaan liittää seuran omalle web-sivustolle kopioimalla julkaisun HTML-koodi web-sivuston HTML-koodin sekaan. Näin seuran jäsenet pääsevät kirjautumaan tai rekisteröitymään myClubiin kätevästi suoraan seuran kotisivulta.

Näin myClub on auttanut muita seuroja

Asiakkaamme vahvistavat: Yksinkertainen jäsenhallinta on myClubin paras ja tärkein ominaisuus! Lisäksi se on vankka perusta koko muulle seuratyölle, laskutuksesta tapahtumajärjestelyihin ja viestintään. Helpota siis työtäsi ja käytä myClubia helpottamaan seuran arkea!

Suurimmat syyt myClubin käyttöönottoon oli, että haluuttiin samaan paikkaan sekä jäsenrekisteri että laskutus.

myClub mahdollistaa myös viestinnän niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Erittäin hyvä kokonaisvaltainen paketti. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä.

Katso suositusvideo

Salon Vilpas Koripallo rySalon Vilpas Koripallo ry
Marko
Salon Vilpas Koripallo ry

Tapiolan Hongassa käytämme myClubia jäsenrekisterin ylläpitämiseen ja hallintaan, laskutukseen ja laskujen hallintaan sekä tiedottamiseen. myClub on helpottanut kaikkia näitä toimintoja huomattavasti. Palvelun käyttö on todella helppoa!

Tapiolan Honka ryTapiolan Honka ry
Antti
Tapiolan Honka ry

myClub tuli meille käyttöön vuonna 2014 ja vuosien aikana järjestelmä on kehittynyt selvästi. Tärkeä juttu meille oli myös Verkkokaupan ja Kortit-palvelun käyttöönotto, millä pystytään automatisoimaan ja helpottamaan toimintaa huomattavasti myClubissa.

Takado ryTakado ry
Saija
Takado ry

Liity yli 900 Seuran joukkoon ja tilaa myClub

Helpota koko seurasi toimintaa ja keskity urheilusta nauttimiseen

Varaa esittely

Kokeile ilman riskiä

Mikäli seura ei ole tyytyväinen myClub-palveluun tai myClub-lisäpalveluun (koskee Kirjanpito, Pankkiyhteys, Kotisivupaketti, Verkkolaskutus, Verkkokauppa, Aulamoodi, Tuotteet, Vuorosuunnittelu), saa seura rahat takaisin peruessaan myClub-palvelun tai ko. lisäpalvelun.

Seuralla on oikeus myClub-takuuseen kerran kunkin (lisä)palvelun osalta. Rahat palautetaan seuran määrittelemälle tilille seuraavan kalenterikuukauden aikana (myClub-palvelu) tai hyvitetään seuraavan kuukauden palvelumaksussa. Takuu voimassa 6kk palvelun tilauspäivämäärästä.

Tilaa myClub