Webinaari: myClubin hyödyt ja ominaisuudet 30 minuutissa. Ilmoittaudu nyt!

Laskutus ja maksuseuranta

Jokaisen seuran toiminnan ytimessä on hyvinvoiva talous, joten seuratoimintaan liittyvän laskutuksen ja maksuseurannan hallinta tulee olla helppoa.

Varmista seurasi taloudellinen hyvinvointi helpolla ja keskitetyllä laskutuksen hallinnalla

Talousvastaaville vähemmän työtä, harrastajille ja vanhemmille helppoutta maksamiseen, sekä seuran hallitukselle taloushallinnan turvaa - miltä kuulostaa? Laskut on helppo luoda, muokata ja lähettää jäsenille, ryhmälle tai koko seuralle. Jäsenmaksut, kuukausimaksut tai sponsorilaskut perille parissa minuutissa.

myClubilla laskutetaan vuodessa kaksi miljoona laskua. Tehokkaan, tarkan ja helpon laskutuksen myötä seuran taloudellinen tila kohenee tutkitusti.

  • Monipuolinen ja helppokäyttöinen laskutus
  • Automatisaatiota kuukausiveloituksilla
  • Pankkitilien hallinnointi - Monitilituki
  • Tarkka ja automatisoitu maksuseuranta
  • Muistutuslaskut
  • Laskujen suodatus
  • Käyttöoikeudet seuran kaikille rahastonhoitajille
  • Laskujen tulostus
  • Kattavat laskutusraportit
  • Laskujen ja maksujen vienti tiedostoon


Monipuolinen ja helppokäyttöinen laskutus

Laskujen luonti myClubissa on helppoa ja nopeaa. Laskut voidaan luoda monin eri tavoin ja monissa paikoissa, riippuen siitä mitä toimia toimihenkilö on suorittamassa. Laskuja voidaan luoda yksittäin tai massoina, ja laskutus voidaan myös automatisoida esimerkiksi ilmoittautumisen yhteyteen.

Laskuille voidaan lisätä useita laskurivejä ja laskuriveille voidaan lisätä laskutuskategorioita jolloin saadaan raportit kirjanpitoon oikein jäsenneltyinä. Seura voi luoda itse omat laskutuskategoriansa haluamallaan tavalla. Laskutusta nopeuttamaan voidaan tehdä valmiita laskutustuotteita, jolloin laskujen teko on vielä nopeampaa ja hinnat, nimikkeet ja laskutuskategoriat menevät varmasti oikein.

Laskujen luonti on myClubissa täysin maksutonta ja julkaistu lasku näkyy automaattisesti jäsenen sivustolla ja mobiilisovelluksessa. Laskuun muodostetaan viitenumero ja virtuaaliviivakoodi automaattisesti, jolloin jäsenen on helppo virheettömästi maksaa lasku omassa verkkopankissaan.

Lasku voidaan lähettää maksutta sähköpostilla jäsenelle ja lisäksi myClubissa on saatavilla muita laskutuslisäpalveluita, joilla perheiden on helppo vastaanottaa ja maksaa lasku moderneilla maksutavoilla kuten esimerkiksi e-laskulla tai verkkomaksuna.

Laskujen luonti on myClubissa täysin maksutonta ja julkaistu lasku näkyy automaattisesti jäsenen sivustolla ja mobiilisovelluksessa. Laskuun muodostetaan viitenumero ja virtuaaliviivakoodi automaattisesti, jolloin jäsenen on helppo virheettömästi maksaa lasku omassa verkkopankissaan.

Lasku voidaan lähettää maksutta sähköpostilla jäsenelle ja lisäksi myClubissa on saatavilla muita laskutuslisäpalveluita, joilla perheiden on helppo vastaanottaa ja maksaa lasku moderneilla maksutavoilla kuten esimerkiksi e-laskulla tai verkkomaksuna.

Automatisaatiota kuukausiveloituksilla

Kuukausiveloitus-ominaisuudella voi helposti automatisoida ja ajastaa kuukausittain lähetettävät laskut harrastajille. Esimerkiksi iso kausimaksu voidaan jakaa useaan osaan kuukausittain maksettavaksi. Näin joukkueen rahastonhoitajan työmäärää saadaan helpotettua huomattavan paljon.

Pankkitilien hallinnointi - Monitilituki

myClubissa ei ole rajoitettu käytettävien pankkitilien määrää joten kaikkien jaoksien, ryhmien ja joukkueiden yhteisen tai erillisen laskutuksen voi hoitaa myClubilla. Jokaiselle pankkitilille voidaan määritellä oma sisäinen nimi, kirjanpitotili, saajan tiedot, osoite ja sähköposti yhteydenottoa varten.

Tarkka ja automatisoitu maksuseuranta

Maksujen seuranta, eli tietoisuus maksetuista ja maksamattomista laskuista, on seuratalouden ja -arjen kannalta keskeistä. Maksusuoritukset voidaan noutaa automaattisesti suoraan pankista lataamalla pankin maksuaineisto myClubiin. Vaihtoehtoisesti voidaan päivittää käsin yksittäiset laskut.

Saatavien hallinta -lisäpalvelun avulla maksusuoritukset päivittyvät automaattisesti maksetuiksi kerran päivässä. Manuaalista työtä ei siis tarvita, ja seura pysyy aina ajantasalla maksetuista ja maksamattomista laskuista. Lisäksi Visma Amili Oy hoitaa maksujen seurannan. Seuran tarvitsee vain lähettää laskut, ja Visma lähettää maksumuistutukset sekä hoitaa tarvittaessa perinnän seuran puolesta.

Pankkiyhteys-lisäpalvelulla viitemaksusuoritukset päivittyvät automaattisesti kerran päivässä seuran myClubiin. Pankin toimittamaan aineistoon tilataan kaikkien pankkitilien suoritukset yhdellä kertaa. Näin kaikkien seuran rahastonhoitajien työtaakka kevenee huomattavasti, kun maksusuorituksia ei tarvitse muistaa päivittää käsin.

Saapuvat viitemaksut -aineiston tiedostolatauksen avulla maksusuorituksia voidaan päivittää myClubiin helposti ja virheettömästi. Pankilta tilataan Saapuvat viitemaksut -palvelu, ja pankin tuottamaan aineistoon pyydetään kaikkien seuran pankkitilien suoritukset yhdellä kertaa. Näin yksi päärahastonhoitaja voi päivittää keskitetysti kaikkien ryhmien ja joukkueiden viitemaksusuoritukset yhdellä kertaa.

Mikäli seuralla ei ole käytössä Pankkiyhteys- tai Saatavien hallinta -lisäpalveluita tai Saapuvat viitemaksut -aineistonlatausta, rahastonhoitaja voi tarkistaa maksusuoritukset seuran verkkopankista ja päivittää ne käsin myClubiin.

Saapuvat viitemaksut -aineiston tiedostolatauksen avulla maksusuorituksia voidaan päivittää myClubiin helposti ja virheettömästi. Pankilta tilataan Saapuvat viitemaksut -palvelu, ja pankin tuottamaan aineistoon pyydetään kaikkien seuran pankkitilien suoritukset yhdellä kertaa. Näin yksi päärahastonhoitaja voi päivittää keskitetysti kaikkien ryhmien ja joukkueiden viitemaksusuoritukset yhdellä kertaa.

Mikäli seuralla ei ole käytössä Pankkiyhteys- tai Saatavien hallinta -lisäpalveluita tai Saapuvat viitemaksut -aineistonlatausta, rahastonhoitaja voi tarkistaa maksusuoritukset seuran verkkopankista ja päivittää ne käsin myClubiin.

Muistutuslaskut

Laskuhallinnasta nähdään helposti mm. erääntyneiden laskujen tilat. Erääntyneiden laskujen osalta jäsenelle voidaan lähettää muistutus. Muistutus voidaan asettaa lähtemään automaattisesti halutulla viiveellä, toistolla ja viestillä, kun lasku on erääntynyt. Avoimet ja erääntyneet laskut ovat myös aina selvästi nähtävissä harrastajan jäsensivuilla ja mobiilisovelluksessa.

Laskujen suodatus

Laskuja voidaan suodattaa näkyviin joustavasti etsintä ja suodatus -toiminnoilla eri käyttötarpeita varten (erääntyneet, maksetut, avoimet, luonnokset). Laskutusta varten saadaan näkyviin tarpeelliset tiedot jäsenistä: esimerkiksi huoltajatiedot, ketä lasku koskee, mahdolliset perhealennukset tai vaikkapa leiriosallistumiset. Laskutuksen suodattimia voidaan hyödyntää myös tehokkaasti esim. jäsen- tai tapahtumahallinnassa.

Käyttöoikeudet seuran kaikille rahastonhoitajille

myClubin ainutlaatuisen organisaatiorakenteen ja käyttöoikeuksien ansiosta laskutustehtäviä voidaan tarvittaessa jakaa useampien henkilöiden hoidettavaksi. Esimerkiksi toiminnanjohtaja voi hoitaa yleisen seuralaskutuksen ja joukkueiden rahastonhoitajat voivat hallinnoida oman joukkueen laskutuksen. Näin ketään seurassa ei tarvitse kuormittaa liiallisella työmäärällä, ja säästettyä aikaa voi käyttää seuran kehittämiseen ja urheilun iloon eli harrastamiseen.

Laskujen tulostus

Mikäli seuralla on tarve lähettää laskuja postitse tai muuten taltioida laskuja, halutut laskut voidaan tulostaa yksittäin tai massana pdf-tiedostoihin. Laskulle tulostuu automaattisesti toimitusosoite, joka näkyy ikkunallisessa kirjekuoressa näppärästi. Näin erillisiä osoitteita ei tarvitse käsin kirjoitella tai tulostaa tarroina liimattavaksi. Laskuissa on automaattisesti tulostettuna viivakoodi ja virtuaaliviivakoodi, joten laskun maksaminen verkkopankissa on helppoa ja tiedot syötetään verkkopankkiin oikein.

Kattavat laskutusraportit

Seura saa suodatusmääritysten mukaisesti näkyviin laskutusraportteja kuvaajan ja yhteenvedon kanssa laskun tilan, ryhmien, laskutuskategorioiden ja verokannan mukaisesti. Lisäksi maksusuoritukset saadaan eroteltua maksutyypeittäin omaan listaukseen halutuilla suodattimilla ja aikavälillä.

Laskujen ja maksujen vienti tiedostoon

Seura voi tarvittaessa viedä suodatusmääritysten mukaisesti kaikki seuran laskutiedot ja maksusuoritustiedot tiedostoon jatkokäsittelyä varten. Tiedostoon viennin yhteydessä voidaan määrittää vietävät sarakkeet ja niiden järjestys.

Näin myClub on auttanut muita seuroja

Asiakkaamme vahvistavat: Yksinkertainen jäsenhallinta on myClubin paras ja tärkein ominaisuus! Lisäksi se on vankka perusta koko muulle seuratyölle, laskutuksesta tapahtumajärjestelyihin ja viestintään. Helpota siis työtäsi ja käytä myClubia helpottamaan seuran arkea!

Suurimmat syyt myClubin käyttöönottoon oli, että haluuttiin samaan paikkaan sekä jäsenrekisteri että laskutus.

myClub mahdollistaa myös viestinnän niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Erittäin hyvä kokonaisvaltainen paketti. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä.

Katso suositusvideo

Salon Vilpas Koripallo rySalon Vilpas Koripallo ry
Marko
Salon Vilpas Koripallo ry

Tapiolan Hongassa käytämme myClubia jäsenrekisterin ylläpitämiseen ja hallintaan, laskutukseen ja laskujen hallintaan sekä tiedottamiseen. myClub on helpottanut kaikkia näitä toimintoja huomattavasti. Palvelun käyttö on todella helppoa!

Tapiolan Honka ryTapiolan Honka ry
Antti
Tapiolan Honka ry

myClub tuli meille käyttöön vuonna 2014 ja vuosien aikana järjestelmä on kehittynyt selvästi. Tärkeä juttu meille oli myös Verkkokaupan ja Kortit-palvelun käyttöönotto, millä pystytään automatisoimaan ja helpottamaan toimintaa huomattavasti myClubissa.

Takado ryTakado ry
Saija
Takado ry

Liity yli 900 Seuran joukkoon ja tilaa myClub

Helpota koko seurasi toimintaa ja keskity urheilusta nauttimiseen

Varaa esittely

Kokeile ilman riskiä

Mikäli seura ei ole tyytyväinen myClub-palveluun tai myClub-lisäpalveluun (koskee Kirjanpito, Pankkiyhteys, Kotisivupaketti, Verkkolaskutus, Verkkokauppa, Aulamoodi, Tuotteet, Vuorosuunnittelu), saa seura rahat takaisin peruessaan myClub-palvelun tai ko. lisäpalvelun.

Seuralla on oikeus myClub-takuuseen kerran kunkin (lisä)palvelun osalta. Rahat palautetaan seuran määrittelemälle tilille seuraavan kalenterikuukauden aikana (myClub-palvelu) tai hyvitetään seuraavan kuukauden palvelumaksussa. Takuu voimassa 6kk palvelun tilauspäivämäärästä.

Tilaa myClub